Ημέρα Σταδιοδρομίας, Φροντιστήρια Εν-Τάξη, Χαλάνδρι

Κυριακή, 22 Απρίλιος, 2018 - 10:30

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας, Φροντιστήριο Εμπέδωση

Κυριακή, 22 Απρίλιος, 2018 - 11:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)