Ημέρα Σταδιοδρομίας, Φροντιστήρια Εν-Τάξη, Χαιδάρι

Κυριακή, 18 Μάρτιος, 2018 - 10:30

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας, Φροντιστήριο Στόχος, Αμφιάλη

Κυριακή, 18 Μάρτιος, 2018 - 11:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας, Φροντιστήριο Θεμέλιο, Ελευσίνα

Κυριακή, 18 Μάρτιος, 2018 - 11:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)