Ημέρα Σταδιοδρομίας, Φροντιστήρια Μ.Ε. Κυρίτσης

Κυριακή, 4 Μάρτιος, 2018 - 10:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας, Δήμος Αγίου Δημητρίου, Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Κυριακή, 4 Μάρτιος, 2018 - 12:30

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)