Ημέρα Σταδιοδρομίας, Φροντιστήρια Αξία

Κυριακή, 25 Φεβρουάριος, 2018 - 10:30

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας, Φροντιστήριο Δυναμικό, Πεντέλη

Κυριακή, 25 Φεβρουάριος, 2018 - 11:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας, Φροντιστήριο Μάθηση, Έδεσσα

Κυριακή, 25 Φεβρουάριος, 2018 - 17:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)