Ημέρα Σταδιοδρομίας - Φροντιστήριο Άλμα - Πύργος

Κυριακή, 18 Ιούνιος, 2017 - 11:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας - Φροντιστήριο Επιτυχία - Θεσσαλονίκη

Κυριακή, 18 Ιούνιος, 2017 - 18:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)