Ημέρα Σταδιοδρομίας - Φροντιστήρια Δημήτρια - Θεσσαλονίκη

Κυριακή, 12 Φεβρουάριος, 2017 - 11:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας - Φροντιστήρια Αξία, Χαλάνδρι

Κυριακή, 12 Φεβρουάριος, 2017 - 17:30

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)