Ημέρα Σταδιοδρομίας - Φροντιστήριο Ανοδικό

Κυριακή, 15 Ιανουάριος, 2017 - 11:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)

Ημέρα Σταδιοδρομίας - Φροντιστήριο Άλφα

Κυριακή, 15 Ιανουάριος, 2017 - 17:00

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(Read more)