Κυριακή, 1 Μάρτιος, 2015 - 11:00

Στοχοθεσία, Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου

(Για μαθητές γυμνασίου και λυκείου)

Τα Φροντιστήρια «Ξιφαράς» και  «Μαθείν» και η «Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας» σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση με θέμα:

«Στοχοθεσία-Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου»

Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί  την Κυριακή 1 Μαρτίου 2015, στις 11:00, στο ξενοδοχείο Fenix, απευθύνεται σε μαθητές, γυμνασίου και λυκείου,

με σκοπό την ενημέρωσή τους για το πώς θα θέτουν στόχους και για το πώς να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χρόνο τους.

Περιλαμβάνει 3ωρο σεμινάριο με τις εξής θεματικές ενότητες:

Στοχοθεσία

•Καθορισμός στόχων.

•Θετική αντιμετώπιση καταστάσεων.

•Παρακολούθηση και ανάλυση ανθρώπων – προτύπων.

•Τεχνικές απόδοσης υπό πίεση.

•Κατάρτιση πλάνου εργασίας.

 

Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου:

•Καταγραφή υποχρεώσεων εβδομάδας / μήνα.

•Ιεράρχηση υποχρεώσεων (πίνακας προτεραιοτήτων).

•Σχεδιασμός εβδομαδιαίου προγράμματος.

•Ενέργειες που μας αποσπούν χρόνο.

•Τρόποι εξοικονόμησης χρόνου διαβάσματος.

•Παράλληλα προγράμματα (σχολείο – φροντιστήριο).

Εισηγητής:

Εισηγητής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Νίκος Φόρος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ο εισηγητής θα απαντήσει σε ερωτήματα και θα λύσει απορίες του κοινού με την ολοκλήρωση της εισήγησης του.