Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με τον νέο νόμο, "Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις"

 

Δείτε ακόμα...