Η σχετική Υπουργική Απόφαση, που έχει αποσταλεί για την έκδοση ΦΕΚ, καθορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους εισαγωγής φοιτητών στα:

 

  •     Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
  •     Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  •     Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
  •     Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 

 

Η απόφαση καθορίζει τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα, τους συντελεστές βαρύτητας και τα κριτήρια βάσει των οποίων εξάγεται η τελική βαθμολογία του υποψηφίου, καθώς επίσης και τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα μόρια και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, τον τρόπο εξέτασης των μουσικών μαθημάτων και τις διαδικασίες συμμετοχής.

 

Δείτε ακόμα...