Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων σε 1 Προπτυχιακό και 11 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών εξαμηνιαίας διάρκειας με έναρξη σπουδών το εαρινό εξάμηνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, έως τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15:00.  

 

Το προσφερόμενο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών είναι το εξής:

1.     Διοίκηση Τουρισμού – ΔΙΤ (300 θέσεις)

Τα προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής:

1.     Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία -ΑΣΚ (150 θέσεις)

2.     Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία -ΚΑΟ (200 θέσεις)

3.     Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές – ΣΔΣ (150 θέσεις)

4.     Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων – ΓΧΝ (250 θέσεις)

5.     Δημιουργική Γραφή- ΔΓΡ (250 θέσεις)

6.     Language Education for Refugees and Migrants –LRM (150 θέσεις)

7.     Δημόσια Ιστορία –ΔΙΣ (200 θέσεις)

8.     Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς-ΑΔΕ (300 θέσεις)

9.     Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» -ΑΓΓ (200 θέσεις)

10.   Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας – ΓΕΡ (100 θέσεις)

11.   Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική – ΒΝΠ (60 θέσεις)

Δείτε ακόμα...