Σε όποια σχολη κι αν έχει περάσει ο νέος φοιτητής, μπορεί στη συνέχεια να κατευθυνθεί πρακτικά σε όποιον επαγγελματικό τομέα επιθυμει. Ακόμα κι αν δεν περάσει σε κάποια Πανεπιστημιακή Σχολή υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Παρόλα αυτά το πτυχίο δεν έιναι αρκετό, χρειάζονατι κι άλλες δεξιότητες!

Δείτε ακόμα...