Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με την αριθμ.Φ.251/112720/Α5/31-8-2020 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3821 τ.Β΄, καθορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (πανελλαδικές εξετάσεις 2021), με βάση τους βαθμούς των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας που προβλέπονται για κάθε Επιστημονικό Πεδίο.

 

Συντελεστές βαρύτητας:

 

A. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο Επιστημονικό Πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες:

·       Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή 1,3

·       Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή 0,7

 

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

2ο Επιστημονικό Πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες:

·       Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή 1,3

·       Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή 0,7

3ο Επιστημονικό Πεδίο επιστήμες υγείας και ζωής:

·       Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή 1,3

·       Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή 0,7

 

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

4ο Επιστημονικό Πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής:

·       Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή 1,3

·       Οικονομία Προσανατολισμού με συντελεστή 0,7

 

Αριθμητικό παράδειγμαΕίμαι στο 1ο ΕΠΕ και Έγραψα στις πανελλήνιες: 

Νεοελληνική Γλώσσα: 15,4

Κοινωνιολογία: 16,7

Αρχαία: 18,7

Ιστορία: 17,2

 

Πώς θα υπολογίσω τα μόρια μου;

1ο βήμα: (15,4 + 16,7 + 18,7 + 17,2) x 2  = 68 x 2 = 136

 

2ο βήμα:     

Αρχαία: 18,7 1,3 24,31

Ιστορία: 17,2 0,7 12,04

 

3ο βήμα136 24,31 + 12,04 = 172,35

 

4ο βήμα: 172,35 x 100 = 17.235 μόρια

 

 

Πιο αναλυτικά:  Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται επί δύο (2). Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως ορίζονται παραπάνω. Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).

Δείτε ακόμα...