Συμπλήρωση της υπ’ αρ. Φ.253.1/56061/Α5/ 14-5-2020 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2020-2021» (Β΄ 1853), όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει.

Δείτε ακόμα...