Οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών, ειδικά για το σχολικό έτος 2019 -2020 , μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις είτε:  

α) με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για το σχολικό έτος 2019-2020 είτε

β) με τους όρους, προϋποθέσεις και εξεταστέα ύλη που ίσχυαν το 2018-2019.

Η επιλογή θα γίνει την περίοδο των αιτήσεων-δηλώσεων των υποψηφίων των υποψηφίων γενικών λυκείων.

Αυτοί που θα επιλέξουν την δεύτερη επιλογή, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε ποσοστό θέσεων, το οποίο δεν έχει καθοριστεί ακόμα.

Δείτε ακόμα...