Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, προβλέπει δύο κατευθύνσεις, οι οποίες καταλήγουν σε διακριτό πτυχίο:

1. Κατεύθυνση Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, η οποία θα χορηγεί πτυχίο Δασκάλου, όπως τα υπόλοιπα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης της χώρας και 2. Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας, η οποία θα χορηγεί πτυχίο Κοινωνικού Λειτουργού, όπως τα αντίστοιχα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας της χώρας.

 

Τα πρώτα δύο εξάμηνα (1ο έτος σπουδών) οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα κορμού κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις, ενώ από το τρίτο εξάμηνο κι έπειτα η κάθε κατεύθυνση ακολουθεί τον δικό της Οδηγό Σπουδών. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου αριθμού μαθημάτων επιλογής από την άλλη κατεύθυνση.

 

  • ·        Οι απόφοιτοι και των δύο κατευθύνσεων έχουν τη δυνατότητα, με κατατακτήριες εξετάσεις, να παρακολουθήσουν συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων και να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση της άλλης κατεύθυνσης, προκειμένου να αποκτήσουν το συγκεκριμένο πτυχίο.
  • ·        Οι φοιτητές και των δυο κατευθύνσεων πραγματοποιούν συστηματική Πρακτική Άσκηση. Οι φοιτητές της Α’ κατεύθυνσης σε Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και οι φοιτητές της Β’ κατεύθυνσης σε Κοινωνικές Υπηρεσίες.

 

 

Δείτε ακόμα...