Μια λίστα από Χρήσιμες Πληροφορίες.

Καθορισμός Κριτηρίων Χορήγησης Επάρκειας Προσόντων για τη Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας

«Τροποποίηση της αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα

ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β’ 324, διόρθωση σφάλματος στο Β’ 562)

Θέσεις Ελλαδιτών Υποψηφίων Πανεπιστημίου Κύπρου 2016-2017

Δείτε την κατανομή των θέσεων εισακτέων για τους Ελλαδίτες Υποψήφιους για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017!

Βάσεις Ελλαδιτών Υποψηφίων Πανεπιστημίου Κύπρου 2016-2017

Δείτε τις βάσεις εισαγγής των Ελλαδιτών Υποψηφίων για το Πανεπιστήμιο της Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17!

Προκήρυξη Αστυνομικών Σχολών 2017

Εκδόθηκε η προκήρυξη για τις Αστυνομικές Σχολές 2017.

Επαναληπτικές Εξετάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2017

Δείτε το ΦΕΚ για τις Επαναληπτικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Εγκύκλιος Στρατιωτικών Σχολών 2017

Εκδόθηκε η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές 2017.

Μετονομασία του τμήματος Μ.Ι.Θ.Ε. σε Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Βάση του ΦΕΚ 59 Τεύχος Α', το τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της επιστήμης μετονομάζεται σε Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης.

Μηχανογραφικό Δελτίο Κύπρου 2017-18

Όσοι ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά αίτηση εισδοχής από 10 έως 31 Ιουλίου 2017.

Εγκύκλιος Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 Γενικά Λύκεια

Δείτε την εγκύκλιο με την οποία ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών Λυκείων.

Υπουργική Απόφαση θέσεων εισακτέων 2017-18

Στις 7/4/2017 αναπροσαρμόστηκε η Υπουργική Απόφαση για τον αριθμό εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2017-18. Συνολικά έχουμε 70.726 εισακτέους έναντι 69.985 που είχαμε την περασμένη ακαδημαϊκή χρονιά.

Σελίδες