Μια λίστα από Χρήσιμες Πληροφορίες.

Αντιστοιχίες Μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Δείτε το νέο ΦΕΚ με τις αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ και ΑΕΑ!

Προκήρυξη Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2017

Ανακοινώθηκε η Προκήρυξη για το Διαγωνισμό Εισαγωγής Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Καθορισμός Κριτηρίων Χορήγησης Επάρκειας Προσόντων για τη Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας

«Τροποποίηση της αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα

ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β’ 324, διόρθωση σφάλματος στο Β’ 562)

Θέσεις Ελλαδιτών Υποψηφίων Πανεπιστημίου Κύπρου 2016-2017

Δείτε την κατανομή των θέσεων εισακτέων για τους Ελλαδίτες Υποψήφιους για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017!

Βάσεις Ελλαδιτών Υποψηφίων Πανεπιστημίου Κύπρου 2016-2017

Δείτε τις βάσεις εισαγγής των Ελλαδιτών Υποψηφίων για το Πανεπιστήμιο της Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17!

Προκήρυξη Αστυνομικών Σχολών 2017

Εκδόθηκε η προκήρυξη για τις Αστυνομικές Σχολές 2017.

Επαναληπτικές Εξετάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2017

Δείτε το ΦΕΚ για τις Επαναληπτικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Εγκύκλιος Στρατιωτικών Σχολών 2017

Εκδόθηκε η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές 2017.

Μετονομασία του τμήματος Μ.Ι.Θ.Ε. σε Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Βάση του ΦΕΚ 59 Τεύχος Α', το τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της επιστήμης μετονομάζεται σε Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης.

Μηχανογραφικό Δελτίο Κύπρου 2017-18

Όσοι ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά αίτηση εισδοχής από 10 έως 31 Ιουλίου 2017.

Σελίδες