Μια λίστα από Χρήσιμες Πληροφορίες.

Αποτελέσματα κατ' εξαίρεση μετεγγραφών

Επιπλέον, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές που υπέβαλλαν αίτηση για κατ΄εξαίρεση μετεγγραφή, ότι η εξέταση των αιτημάτων έχει ήδη ξεκινήσει από την αρμόδια Επιτροπή και τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και sms.

Προς ψήφιση νέα ρύθμιση για παλαιούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Στο προς ψήφιση κατατεθέν σχέδιο νόμου ''Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις'' αναφέρονται στο Άρθρο 51 τα εξής:

 

Ανοικτά και όχι κλειστά σχολεία την 30ή Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών)

Η 30ή Ιανουαρίου κάθε έτους, ημέρα της εορτής των Τριών Ιεραρχών, αποκαθίσταται ως ημέρα πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμήν των τριών Αγίων και της Παιδείας, καθώς και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά τόσο την πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ 20% ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2019-2020 (Χρόνος Ανάγνωσης 4΄)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ 20% ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ

Απόφαση μετεγγραφών σπουδαστών ΑΕΝ, Α' Εξαμήνου, Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (Χρόνος Ανάγνωσης 3΄)

Δείτε το έγγραφο με τα ονόματα για τις Μετεγγραφές σπουδαστών Α.Ε.Ν.

 

 

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 (Χρόνος Ανάγνωσης 3΄)

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 κι εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄).

Σελίδες