Μια λίστα από Χρήσιμες Πληροφορίες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2018

Δείτε την Προκήρηξη των Αστυνομικών Σχολών για το 218-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2018

Δείτε εδώ την προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2018-2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2018

Ανακοινώθηκε η Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών ΑΣΣΕΙ και ΑΣΣΥ για το 2018!

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 38, Τεύχος Β', 2-3-2018, Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δείτε το ΦΕΚ για την εισαγωγή σπουδαστων στη Σχολή του Λιμενικού Σώματος μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων!

ΦΕΚ Α' Αρ. Φύλλου 184/2017

Αντιστοιχίες Μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Δείτε το νέο ΦΕΚ με τις αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ και ΑΕΑ!

Προκήρυξη Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2017

Ανακοινώθηκε η Προκήρυξη για το Διαγωνισμό Εισαγωγής Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Καθορισμός Κριτηρίων Χορήγησης Επάρκειας Προσόντων για τη Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας

«Τροποποίηση της αριθ. 6117/Α5/13-1-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα

ξένων γλωσσών» (ΦΕΚ Β’ 324, διόρθωση σφάλματος στο Β’ 562)

Θέσεις Ελλαδιτών Υποψηφίων Πανεπιστημίου Κύπρου 2016-2017

Δείτε την κατανομή των θέσεων εισακτέων για τους Ελλαδίτες Υποψήφιους για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017!

Βάσεις Ελλαδιτών Υποψηφίων Πανεπιστημίου Κύπρου 2016-2017

Δείτε τις βάσεις εισαγγής των Ελλαδιτών Υποψηφίων για το Πανεπιστήμιο της Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17!

Σελίδες