Μια λίστα από Χρήσιμες Πληροφορίες.

Θέματα 'ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ' των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ

Δείτε εδώ τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών 2020

 

Θέματα 'ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ' των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ

Δείτε εδώ τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών 2020

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου

Δείτε εδώ τα προγράμματα των Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων

Θέματα 'ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ' των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ

Δείτε εδώ τα σημερινά θέματα για το μάθημα των Νέων Ελληνικών για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ

 

Θέματα 'Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία' των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ

Πρώτη ημέρα Πανελλαδικών 2020

Δείτε εδώ τα Θέματα

 

Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021

Οι γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται τα παιδιά τους να εισαχθούν σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο το σχολικό έτος 2020-2021 καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr (στην διαδρομή Εκπαίδευση/Εγγραφή σε σχολείο/Εγγραφή σε Πρότυπο / Πειραματικό Σχολείο) από σήμερα, 12 Ιουνίου έως και 20 Ιουνίου 2020.

Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2020 (Χρόνος Ανάγνωσης 4΄)

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οργάνωση διαδικασιών.

Ψηφίστηκε το Πολυνομοσχέδιο "Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες Διατάξεις"

Ψηφίστηκε με 158 ναι και 125 όχι το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας "Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις"

Συμπλήρωση της Φ.152/66842/Α5/02-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΝΡ846ΜΤΛΗ-749) «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2020.»

Ως προς τη στελέχωση των Επιτροπών εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των ΕΠΑΛ, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Φ.151/24463/Β6/4.3.2009 (ΦΕΚ 422 Β’) Υ.Α. «Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα, στο τέλος της παρ.

Σελίδες