Μια λίστα από Χρήσιμες Πληροφορίες.

Δείτε την ρύθμιση για την πρόσβαση στην Γ' βαθμια Εκπαίδευση Μαθητών Εσπερινών Λυκείων (Χρόνος Ανάγνωσης 3΄)

Στο ΦΕΚ Α' 32/20 βρίσκεται ρύθμιση για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών εσπερινού λυκείου.

Στο άρθρο 19 έγινε τροποποίηση του N. 4547/2018 ως εξής:

Εφαρμογή της συμπληρωματικής Υπουργικής Απόφασης Φ.253.2/16178/Α5 ΦΕΚ 448Β’/2020 για υποψηφίους από περιοχές της Ανατολικής Αττικής, της Δυτικής Αττικής και των Χανίων που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών (Χρόνος Ανάγνωσης 5΄)

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλούνται οι μαθητές της τελευταίας τάξης Λυκείου σχολικού έτους 2018-2019 και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019, κατοικούν μονίμως στις πληγείσες περιοχές που ορίζονται στην με αριθμ. Φ.253.2/146490/A5/20-9-2019 (ΦΕΚ 3557 Β΄/2019) Υπουργική Απόφα

Το ΦΕΚ με τα τμήματα που δεν θα υπάρχουν στα Επιστημονικά Πεδία το 2020 (Χρόνος Ανάγνωσης 5΄)

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/142542/Α5/ 2017 (Β΄ 2995) υπουργικής απόφασης με θέμα: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων. 

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με τα καταργηθέντα τμήματα.

Προκήρυξη κατατακτηρίων για την εισαγωγή, καθ' υπέρβση, μέχρι 10 αστυνομικών γενικών καθηκόντων (Χρόνος Ανάγνωσης 3΄)

Προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή, καθ' υπέρβαση, μέχρι 10 αστυνομικών γενικών καθηκόντων, πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021

Σελίδες