Μια λίστα από Χρήσιμες Πληροφορίες.

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις Πανελλαδικές εξετάσεις (Χρόνος Ανάγνωσης 8΄)

Δημοσιεύθηκε το Φεκ (ΦΕΚ Β' Αρ. Φυλ. 643/ 2020) για την Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Επισυνάπτεται το ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα σημεία προσοχής είναι:

1) Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ( ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Άρθρο 1 )

Ανακοίνωση συμπληρωματικών αποτελεσμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές (Χρόνος Ανάγνωσης 2΄)

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιείται ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ελέγχου και επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019, κατοικούν μονίμως στις πληγείσες περιοχές που ορίζονται στην

Παρουσίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο μεταρρυθμίσεων στην Παιδεία (Χρόνος Ανάγνωσης 4΄)

Αλλαγές στο σχολείο που αποτελούν συνδυασμό νομοθετικών ρυθμίσεων, υπουργικών αποφάσεων και ευρύτερων δράσεων, που μαζί διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική, παρουσίασε σήμερα η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.

Δείτε την ρύθμιση για την πρόσβαση στην Γ' βαθμια Εκπαίδευση Μαθητών Εσπερινών Λυκείων (Χρόνος Ανάγνωσης 3΄)

Στο ΦΕΚ Α' 32/20 βρίσκεται ρύθμιση για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών εσπερινού λυκείου.

Στο άρθρο 19 έγινε τροποποίηση του N. 4547/2018 ως εξής:

Εφαρμογή της συμπληρωματικής Υπουργικής Απόφασης Φ.253.2/16178/Α5 ΦΕΚ 448Β’/2020 για υποψηφίους από περιοχές της Ανατολικής Αττικής, της Δυτικής Αττικής και των Χανίων που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών (Χρόνος Ανάγνωσης 5΄)

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλούνται οι μαθητές της τελευταίας τάξης Λυκείου σχολικού έτους 2018-2019 και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019, κατοικούν μονίμως στις πληγείσες περιοχές που ορίζονται στην με αριθμ. Φ.253.2/146490/A5/20-9-2019 (ΦΕΚ 3557 Β΄/2019) Υπουργική Απόφα

Το ΦΕΚ με τα τμήματα που δεν θα υπάρχουν στα Επιστημονικά Πεδία το 2020 (Χρόνος Ανάγνωσης 5΄)

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.253/142542/Α5/ 2017 (Β΄ 2995) υπουργικής απόφασης με θέμα: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων. 

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με τα καταργηθέντα τμήματα.

Προκήρυξη κατατακτηρίων για την εισαγωγή, καθ' υπέρβση, μέχρι 10 αστυνομικών γενικών καθηκόντων (Χρόνος Ανάγνωσης 3΄)

Προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή, καθ' υπέρβαση, μέχρι 10 αστυνομικών γενικών καθηκόντων, πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021

Σελίδες