Μια λίστα από Χρήσιμες Πληροφορίες.

«Απαλλαγή από μαθήματα Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ.»

( παρ.3 του άρθρου 59 του Ν.4310/2014 (Α΄258/8-12-2014) με θέμα: «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»)

Εισαγωγή Σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). 

«Αδεια επαγγέλματος σε Λογοθεραπευτές ύστερα από 18χρονο νομικό κενό»

( ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 176 , Τεύχος 1ο, Αρ. Φύλλου 279, 31 Δεκεμβρίου 2014 - Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών.)

«Αμοιβαία Μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ»

(Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ - ΦΕΚ Τεύχος Β', 3573/31/12/2014 - Αριθμ. 207358/ΓΔ6, Άρθρα 1-7)

«Πιστοποιημένη παιδαγωγική επάρκεια πτυχίων ΤΕΦΑΑ και Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ»

( Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013-2014 και εφεξής, διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. - ΦΕΚ Τεύχος Β', 3637/31/12/2014 - Αριθμ. 208494/Δ2 & Αριθμ. 208496/Δ2 )

Mετονομασία του ΤΕΙ Πειραιά σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα΄ (ΑΕΙ Πειραιά TT)

( Τροποποίηση του «Εσωτερικού Κανονισμού του ΤΕΙ Πειραιά» όσον αφορά τον τίτλο του Ιδρύματος - ΦΕΚ Τεύχος Β', 3681/31/12/2014 - Αριθμ. 79 )

Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας πτυχίων Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Μουσικών και Θεατρικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Θεατρικών Σπουδών και Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013−2014 και εφεξής, διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β & ', 3637/31/12/2014 - Αριθμ. 1535/Δ2, Αριθμ. 1536/Δ2 & Αριθμ. 1530/Δ2  )