Μια λίστα από Χρήσιμες Πληροφορίες.

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2014-15

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2014-15

Εισαγωγή Σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). 

«Απαλλαγή από μαθήματα Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ.»

( παρ.3 του άρθρου 59 του Ν.4310/2014 (Α΄258/8-12-2014) με θέμα: «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»)