Μια λίστα από Χρήσιμες Πληροφορίες.

«Απαλλαγή από μαθήματα Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ.»

( παρ.3 του άρθρου 59 του Ν.4310/2014 (Α΄258/8-12-2014) με θέμα: «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»)

«Αδεια επαγγέλματος σε Λογοθεραπευτές ύστερα από 18χρονο νομικό κενό»

( ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 176 , Τεύχος 1ο, Αρ. Φύλλου 279, 31 Δεκεμβρίου 2014 - Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών.)

«Αμοιβαία Μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ»

(Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ - ΦΕΚ Τεύχος Β', 3573/31/12/2014 - Αριθμ. 207358/ΓΔ6, Άρθρα 1-7)

«Πιστοποιημένη παιδαγωγική επάρκεια πτυχίων ΤΕΦΑΑ και Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ»

( Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013-2014 και εφεξής, διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. - ΦΕΚ Τεύχος Β', 3637/31/12/2014 - Αριθμ. 208494/Δ2 & Αριθμ. 208496/Δ2 )

Mετονομασία του ΤΕΙ Πειραιά σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα΄ (ΑΕΙ Πειραιά TT)

( Τροποποίηση του «Εσωτερικού Κανονισμού του ΤΕΙ Πειραιά» όσον αφορά τον τίτλο του Ιδρύματος - ΦΕΚ Τεύχος Β', 3681/31/12/2014 - Αριθμ. 79 )

Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας πτυχίων Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Μουσικών και Θεατρικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Θεατρικών Σπουδών και Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013−2014 και εφεξής, διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β & ', 3637/31/12/2014 - Αριθμ. 1535/Δ2, Αριθμ. 1536/Δ2 & Αριθμ. 1530/Δ2  )

Επαγγελματίες Οπλίτες

(Αντισυνταγματική έκρινε το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας τη διάταξη του άρθρου 1 του νόμου 2936/2001, με την οποία προβλέπεται η κατάταξη των γυναικών Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) μόνο σε ειδικότητες διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης και ο αποκλεισμός τους από το σύνολο των επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων.)

Διευκρινίσεις για τις εξεταστικές διαδικασίες του λυκείου κατά το τρέχον σχολικό έτος (2014-2015)

(Δ.Τ.: Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει τις ευθύνες της εν μέσω της σχολικής χρονιάς. Βρίσκει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων με τις λειτουργίες τους σε πλήρη εξέλιξη και με τα πολλά και μεγάλα προβλήματα που κληροδότησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Βασική μέριμνα τούτη τη στιγμή είναι να μη διαταραχθούν οι εκπαιδευτικές λειτουργίες, αλλά και να ρυθμιστούν κάποια επείγοντα ζητήματα που θα τις διευκολύνουν.)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Β') ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ

( Ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης των μαθητών της τελευταίας τάξης Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ομάδας Β') και των αποφοίτων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ (Ομάδα Β') έτους 2015, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου ως και την Τετάρτγ 25 Φεβρουαρίου του 2015. )

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

( Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2015, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση! )

 

Σελίδες