Η επιστημονική ομάδα της Orientum-Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας, υπό την επίβλεψη των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου και Σπύρου Μιχαλούλη, διεξάγει μια σειρά χρήσιμων ερευνών για την αγορά εργασίας. Εκτός από τις έρευνες που διεξάγει η ερευνητική ομάδα της Orientum, παραθέτουμε εδώ και μια σειρά χρήσιμων ερευνών άλλων οργανισμών, σχετικά με την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.
Για οποιαδήποτε ερώτηση / διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Έρευνα της Orientum για Εναλλακτικές Καριέρες και Εναλλακτικές Επιλογές μετά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Σε όποια σχολη κι αν έχει περάσει ο νέος φοιτητής, μπορεί στη συνέχεια να κατευθυνθεί πρακτικά σε όποιον επαγγελματικό τομέα επιθυμει. Ακόμα κι αν δεν περάσει σε κάποια Πανεπιστημιακή Σχολή υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Παρόλα αυτά το πτυχίο δεν έιναι αρκετό, χρειάζονατι κι άλλες δεξιότητες!

Ιατρικά Επαγγέλματα στην Ελλάδα

Έρευνα για τα Ιατρικά Επαγγέλματα στην Ελλάδα 

Νομικά Επαγγέλματα

Έρευνα για τα Νομικά Επαγγέλματα στην Ελλάδα