Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους νέους να πάρουν όλα τα απαραίτητα εφόδια και τις γνώσεις, ώστε να χαράξουν την κατάλληλη για αυτούς στρατηγική που θα τους βοηθήσει να πραγματοποιήσουν τα όνειρα και τους στόχους τους.

Το περίπλοκο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η έλλειψη πληροφόρησης για το ακριβές αντικείμενο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων καθιστούν σαφή την ανάγκη των μαθητών για έγκυρη πληροφόρηση, για ανακάλυψη των επαγγελματικών κλίσεων και δεξιοτήτων τους, για χάραξη ξεκάθαρης στρατηγικής και υποκίνηση, με στόχο την ορθή επιλογή σταδιοδρομίας.

Προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες αυτές, η Orientum έχει θέσει μια σειρά από στόχους προς αυτή την κατεύθυνση….

….Συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση 
Διαρκή έρευνα για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και δημιουργία σύγχρονων ψυχομετρικών εργαλείων με στόχο να βοηθήσει τους νέους να πάρουν καλύτερες και πιο σταθερές αποφάσεις για το ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό τους μέλλον

….Διαρκή εξέλιξη
Δημιουργία χρήσιμων προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την κάλυψη όλων των αναγκών των πελατών μας

….Πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας
Συνεχής επικοινωνία της ομάδας των συμβούλων μας με τους πελάτες, με στόχο την επίλυση οποιασδήποτε απορίας και διευκρίνιση θεμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού

….Προώθηση της έννοιας του επαγγελματικού προσανατολισμού και της επιχειρηματικότητας σε νέους ανθρώπους
Παρουσία των στελεχών της  εταιρείας μας σε συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις, με θέμα την επιχειρηματικότητα και τον σχεδιασμό σταδιοδρομίας. Οι εισηγήσεις μας αποσκοπούν στην παρουσίαση των ευκαιριών που προσφέρονται σε νέους ανθρώπους για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης, καθώς και στην αναλυτική παρουσίαση της αξίας του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας