Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

*Ελάτε μαζί με το παιδί σας και κάντε δωρεάν το τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων HORIZON για να μάθετε τι θα σπουδάσει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου!

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία επιλογή για χιλιάδες νέους από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη. Δομημένο με βάση τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά πρότυπα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί κατάλληλες προϋποθέσεις μιας πολυδιάστατης εκπαίδευσης και μιας ολοκληρωμένης παιδείας, εξασφαλίζοντας την καταξίωση των φοιτητών του, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα Πτυχιακού (Bachelor degree), Μεταπτυχιακού (Master Degree) και Διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου.

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν 5 σχολές με 9 τμήματα, από τις οποίες προσφέρονται πτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών, που διδάσκονται εξολοκλήρου στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα. Πιο συγκριμένα:

•Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Πτυχιακά Προγράμματα (4 χρόνια) 

1.Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία

2.Κοινωνική Εργασία

3.Λογοθεραπεία 

4.Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνία

5.Νομική 

6.Ψυχολογία  

Μεταπτυχιακά Προγράμματα (18 μήνες - 2 χρόνια) 

1.Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία

2.Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική

3.Λογοπαθολογία 

4.Νομική 

--> Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

--> Δημόσιο Δίκαιο

--> Ιδιωτικό Δίκαιο

Διδακτορικό

1.Δίκαιο 

 

•Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιωάννη Γρηγορίου

Πτυχιακά Προγράμματα (4 χρόνια) 

1.Αθλητική Διοίκηση

2.Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Studies)

3.Διοίκηση Επιχειρήσεων – Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Υδρογονανθράκων) 

4.Διοίκηση Ξενοδοχείων, Τουρισμού και Οργάνωση Εκδηλώσεων

5.Διοίκηση και Ηγεσία

6.Λογιστική

7.Marketing 

8.Marketing Communications & Social Media

9.Οικονομικά Επιχειρήσεων

10.Χρηματοοικονομικά και Επενδύσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα (18 μήνες - 2 χρόνια) 

1.Διοίκηση Επιχειρήσεων / MBA

--> Διοίκηση 

--> Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

--> Διοίκηση Πετρελαϊκών Πόρων και Φυσικού Αερίου

--> Marketing 

--> Χρηματοοικονομική Διοίκηση

2.Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία

Διδακτορικά 

1.Διοίκηση Επιχειρήσεων

2.Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία

 

•Σχολή Θετικών Επιστημών

Πτυχιακά Προγράμματα (4 χρόνια) 

1.Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή

2.Ακτινοδιαγνωστική – Ακτινοθεραπεία

3.Βιολογικές Επιστήμες

--> Γενική Βιολογία

--> Γενική Μικροβιολογία

4.Διατροφή – Διαιτολογία 

5.Εργοθεραπεία 

6.Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική

7.Μαθηματικά 

8.Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

9.Νοσηλευτική 

10.Πληροφορική 

11.Πολιτική Μηχανική και Μηχανική Περιβάλλοντος

12.Συστήματα Πληροφορικής (Τεχνολογίες Διαδικτύου) 

13.Φαρμακευτική (5 χρόνια)

14.Φυσικοθεραπεία 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα (18 μήνες - 2 χρόνια) 

1.Αθλητική Φυσικοθεραπεία

2.Δημόσια Υγεία

3.Επιστήμη του Αθλητισμού

4.Εφαρμοσμένη Διατροφή και Διαιτολογία

--> Κλινική Διατροφή και Διαιτολογία

--> Διατροφή και Άσκηση

5.Νοσηλευτική

--> Κοινοτική Νοσηλευτική

--> Μαιευτική 

--> Ψυχικής Υγείας / Ψυχιατρική Νοσηλευτική

6.Πληροφορική 

7.Συστήματα Πληροφορικής

Διδακτορικά 

1.Δημόσια Υγεία

2.Νοσηλευτική 

3.Πληροφορική 

4.Φυσικοθεραπεία 

 

•Σχολή Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής 

Πτυχιακά Προγράμματα (4 χρόνια) 

1.Γραφικές Τέχνες

2.Δημοτική Εκπαίδευση 

3.Μουσική 

4.Νηπιαγωγικά 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα (18 μήνες) 

1.Εικαστικές Τέχνες στην Εκπαίδευση

2.Επιστήμες της Αγωγής

--> Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση

-->Εκπαιδευτική Ηγεσία

--> Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση 

--> Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

1.Μουσική Παιδαγωγική

Διδακτορικά 

1.Επιστήμες της Αγωγής

2.Μουσική Παιδαγωγική 

•Ιατρική Σχολή

•Μονάδα Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Πτυχιακά Προγράμματα 

1.Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία 

2.Marketing Communications & Social Media

3.Ψυχολογία 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα 

1.Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία

2.Δημόσια Υγεία 

3.Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

4.Επιστήμες της Αγωγής

--> Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση

--> Εκπαιδευτική Ηγεσία

--> Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση 

--> Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

5.Μουσική Παιδαγωγική

6.Συστήματα Πληροφορικής

 

 Η ORIENTUM – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας είναι Συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου στην Ελλάδα  

 

  

Σπουδές στην Κύπρο

 

Στην Κύπρο υπάρχουν δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Τα δημόσια Πανεπιστήμια είναι α) το Πανεπιστήμιο Κύπρου, που βρίσκεται στη Λευκωσία, β) το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που βρίσκεται στη Λεμεσό και γ) το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που βρίσκεται στη Λευκωσία.

Η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τους Έλληνες, γίνεται μέσω της συμπλήρωσης ειδικού μηχανογραφικό δελτίου (Αίτηση Ελλαδιτών Υποψηφίων για εισδοχή), την καλοκαιρινή περίοδο, αμέσως μετά τη συμπλήρωση του ελληνικού μηχανογραφικού δελτίου. Για την εισαγωγή στα τμήματα της Κύπρου λαμβάνεται υπόψη ο γενικός βαθμός πρόσβασης που έχει ο Έλληνας φοιτητής στη βεβαίωση πρόσβασης που παίρνει από το σχολείο του (μετά τη συμπλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων). Η φοίτηση στα δημόσια Πανεπιστήμια είναι δωρεάν.

Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει τη δυνατότητα σε πολίτες που για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποίησαν τις πανεπιστημιακές τους σπουδές, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, να τις ολοκληρώσουν εξ’ αποστάσεως.

Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια Κύπρου είναι α) το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, β) το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, γ) το Frederick University και δ) το Πανεπιστήμιο Neapolis of Pafos.  Το γενικό κριτήριο εισδοχής ενός φοιτητή σε κάποιο από τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια είναι ο βαθμός του απολυτηρίου λυκείου. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ο υποψήφιος φοιτητής, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει, πρέπει να λάβει υπόψη του τα επιμέρους κριτήρια που θέτει το κάθε πανεπιστήμιο. Τέλος, για την φοίτηση σε όλα τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.