Η «Ημέρα Σταδιοδρομίας» είναι εκδήλωση που διοργανώνει η Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με σχολεία, φροντιστήρια, δήμους και άλλους φορείς σε όλη την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι μαθητές και οι γονείς τους αποκτούν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα επαγγέλματα στο χώρο εργασίας, ενημερώνονται για τα επαγγελματικά δικαιώματα των τμημάτων και μαθαίνουν χρήσιμες πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν στη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου, σε γονείς αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν πλήρως για τα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας.

Η βασική θεματολογία της εκδήλωσης είναι:

  • Πως επιλέγω σχολή
  • Πως επιλέγω κατεύθυνση
  • Πρόγραμμα Σπουδών των Σχολών
  • Επαγγελματικά Δικαιώματα Σχολών
  • Μεταπτυχιακά Προγράμματα
  • Προοπτικές της κάθε σχολής


Χαρακτηριστικά:

Η εκδήλωση έχει συνολική διάρκεια 3-4 ώρες και είναι απόλυτα διαδραστική. Οι μαθητές και οι γονείς έχουν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης αλλά και στο τέλος της. 

Στόχος:

Ο στόχος των Ημερών Σταδιοδρομίας είναι διπλός:

  1. Οι μαθητές αποκτούν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και εφόδια που χρειάζονται για να πάρουν τη σωστή απόφαση για τη σχολή και το επάγγελμα που θα επιλέξουν
  2. οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν την ευκαιρία να παρέχουν μια χρήσιμη υπηρεσία στους μαθητές και τους γονείς τους ενισχύοντας την θετική εικόνα του οργανισμού τους και προσελκύοντας νέους πελάτες