Η εταιρεία Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο του επαγγελματικού προσανατολισμού και τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η προαγωγή των υπηρεσιών και των προϊόντων του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, η δικτύωση συναφών οργανισμών σε διάφορες χώρες της Ε.Ε., η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, η εφαρμογή νέων πρακτικών στο χώρο και η διάδοση των δραστηριοτήτων αυτών.
CareerGuide for Schools (Comenius Project)

Το πρόγραμμα «CareerGuide for Schools» αποτέλεσε το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχε η εταιρεία μας. Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2005 και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2008. Το «CareerGuide for Schools» είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που έχει στόχο να φέρει σε επαφή παιδαγωγούς, ψυχολόγους, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπροσώπους της αγοράς εργασίας, προάγοντας τον επαγγελματικό προσανατολισμό στα σχολεία.

Συντονιστής του προγράμματος ήταν η Ελληνογερμανική Αγωγή, ιδιωτικό σχολείο στην Αθήνα. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν, επίσης, οργανισμοί από την Μεγάλη Βρετανία (Newman College of Higher Education, Πανεπιστήμιο), από τη Γαλλία (INSEAD, Πανεπιστήμιο και University of Louis Paster, Πανεπιστήμιο), από τη Γερμανία (Technical University of Dresden, Πανεπιστήμιο), από τη Λιθουανία (Vytautas Magnus University, Πανεπιστήμιο και Kaunas Maironis Gymnasium, Δημόσιο Λύκειο), από τη Βουλγαρία (Technical University of Sofia, Πανεπιστήμιο), από τη Ρουμανία (IPA - Automation and Information Technology, Τεχνική Εκπαίδευση), από την Αυστρία (Institute for Future Studies, Ιδιωτική Εταιρεία) και από την Εσθονία (Alfa-Omega Communications, Ιδιωτική διαφημιστική εταιρεία). Τέλος, από την Ελλάδα συμμετείχε και το ALBA Graduate Business School, Εκπαιδευτικός οργανισμός.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.career-guide.eu
Guidance and counseling for migrants and returnees (Gruntvig Project)

Το πρόγραμμα «Guidance and counseling for migrants and returnees» ξεκίνησε την εφαρμογή του το Σεπτέμβριο του 2009 και είναι ακόμη στην πρώτη φάση υλοποίησης. Αποτελεί ένα πρόγραμμα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλύτερων πρακτικών εφαρμογής, σε θέματα που αφορούν μετανάστες, επαναπατριζόμενους και ex-patriots.

Συντονιστής του προγράμματος είναι η εταιρεία επιλογής προσωπικού Yeminee, από τη Σλοβακία και στο πρόγραμμα συμμετέχουν οργανισμοί από την Τσεχία (Masaryk Institute of Advanced Studies, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο), από την Κύπρο (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, Δημόσια Υπηρεσία), από τη Μεγάλη Βρετανία (Regents College, Πανεπιστήμιο) και από την Ολλανδία (Stichting Vice Versa, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός).