Επιλογή Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ελλάδα

  

Λόγω έκτακτων συνθηκών εξαιτίας του κορονοϊού και για την ασφάλεια όλων μας, στην Orientum συστήνουμε ανεπιφύλακτα την τηλεδιάσκεψη για όλες τις ατομικές συμβουλευτικές μας. Καλέστε μας στα 2106778777 & 2310868478 (Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-18.00) για να κλείσετε τώρα το ραντεβού σας!

 

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για Επιλογή Μεταπτυχιακού στην Ελλάδα αποτελεί μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία, η οποία απευθύνεται σε όλους τους απόφοιτους Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι επιθυμούν, είτε να εξειδικευτούν στον τομέα του βασικού τους πτυχίου, είτε και να αλλάξουν τομέα σε επίπεδο Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης. Οι σύμβουλοί μας, μέσα από την προσωπική συνέντευξη, αλλά και με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων, που συνδυάζουν τα ακαδημαϊκά πεδία με τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα, βοηθούν τους υποψηφίους στην κατάλληλη και επιτυχημένη επιλογή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Στην Ατομική Συμβουλευτική δίνεται έμφαση στο να αποκτήσουν οι υποψήφιοι ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα που παρέχονται από τα ελληνικά Πανεπιστήμια, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, τον τρόπο επιλογής, καθώς και άλλα χρήσιμα στοιχεία.

 

Η διαδικασία διεξαγωγής του Προγράμματος της Ατομικής Συμβουλευτικής αποτελείται από τρία στάδια

 

 

Στόχοι του προγράμματος αυτού είναι: 

  • Η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  • Η εύρεση του καλύτερου δυνατού συνδυασμού πρώτου πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος σε σχέση με τις σπουδές, τους στόχους, την αγορά εργασίας και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

Το Ατομικό Πρόγραμμα Επιλογής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών απευθύνεται:

  • σε αποφοίτους Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα που προσφέρονται από τα ελληνικά Πανεπιστήμια  (μαθήματα, ακριβές αντικείμενο, δυνατότητες απασχόλησης, κριτήρια επιλογής, δικαιολογητικά, δίδακτρα, κ.ά.) και να συζητήσουν τα θέματα που τους απασχολούν ολοκληρώνοντας την προσωπική τους αναζήτηση για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, ώστε να είναι πλέον σε θέση να καταρτίσουν και να ενισχύσουν το ατομικό πλάνο εξέλιξής τους.
  • σε εργαζόμενους, οι οποίοι θέλουν να ενισχύσουν τη θέση τους και τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο τομέα που απασχολούνται με την απόκτηση του κατάλληλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης. 

 

Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται:

  • Τηλεφωνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στους υποψήφιους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.
  • Το τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων Horizon  Masters
  • Το τεστ προσωπικότητας Profiler
  • To τεστ Εργασιακών Αξιών & Κινήτρων Motivator

 

Το Ατομικό Πρόγραμμα Επιλογής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών πραγματοποιείται στα γραφεία μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Καλαμάτα. Τηλ. Επικοινωνίας για ραντεβού: 210.67.78.777 - 2310.868478 

 

Το Ατομικό Πρόγραμμα Επιλογής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών γίνεται και μέσω τηλεδιάσκεψης για τους υποψήφιους που δεν μπορούν παραβρεθούν στα γραφεία μας.