Δήλωση υπαναχώρησης από συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος και εξ' αποστάσεως

(Αφορά συμβάσεις από απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος με φυσικά πρόσωπα που ενεργούν για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα)

 

Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

 

  • Προς:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟRΙΕΝΤUΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΕΤAIΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΠΑΔΑ 2,  115 25, ΑΘΗΝΑ

FAX: +30 210-6774444

E-mail: [email protected]   • Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Το προϊόν/Τα προϊόντα (*) παραγγέλθηκε(-αν) στις --/--/---- (*) και παρελήφθη (-σαν) στις --/--/---- (*).  • Συμπληρώστε εδώ τα ατομικά σας στοιχεία

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

  • ΟΔΟΣ:

  • Τ.Κ.:

  • ΔΗΜΟΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-mail (προαιρετικό):  • Παρακαλώ για την πίστωση του ΙΒΑΝ…………………………………………………… τραπεζικού μου λογαριασμού στην Τράπεζα …………………………………… με το τίμημα του προϊόντος/των προϊόντων (*).

  • Αναγνωρίζεται ρητά ότι τα τέλη αποστολής του προϊόντος/των προϊόντων (*) σε εμένα/εμάς (*) καθώς και τα τέλη επιστροφής του/τους (*) δεν επιστρέφονται.

 

Υπογραφή καταναλωτή(-ών) ______________

(μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

 

Ημερομηνία  --/--/---

-------------------------------------------------------

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.