Διαχείριση Καριέρας

Λόγω έκτακτων συνθηκών εξαιτίας του κορονοϊού και για την ασφάλεια όλων μας, στην Orientum συστήνουμε ανεπιφύλακτα την τηλεδιάσκεψη για όλες τις ατομικές συμβουλευτικές μας. Καλέστε μας στα 2106778777 & 2310868478 (Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-18.00) για να κλείσετε τώρα το ραντεβού σας!

 

Το Ατομικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Καριέρας αποτελεί μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία, η οποία απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν να ενημερωθούν ώστε να σχεδιάσουν κατάλληλα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Οι σύμβουλοί μας, μέσα από την προσωπική συνέντευξη, αλλά και με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων (προσωπικότητας, ενδιαφερόντων, εργασιακών αξιών και κινήτρων και ικανοτήτων), βοηθούν τους ενδιαφερόμενους να διαχειριστούν τη σταδιοδρομία τους ή να αλλάξουν καριέρα.

 Διαβάστε στο www.vice.com ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για την Διαχείριση Καριέρας

"Πήγα σε Έναν Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού με 18 Χρόνια Καθυστέρηση": Ένα προσωπικό πείραμα που με έφερε αντιμέτωπο, σχεδόν 20 χρόνια μετά, με τις τυχαίες επιλογές που έκανα στα 18 και με οδήγησαν εξίσου τυχαία στο σημερινό μου επάγγελμα.

 

Η διαδικασία διεξαγωγής του Προγράμματος της Ατομικής Συμβουλευτικής αποτελείται από τρία στάδια:

 

 

Στόχοι του Προγράμματος είναι:

 • Η σκιαγράφηση του επαγγελματικού προφίλ του συμβουλευόμενου, (μέσω της αναγνώρισης της προσωπικότητάς του, των ενδιαφερόντων του, των εργασιακών του αξιών και κινήτρων, καθώς επίσης και των ικανοτήτων του), η οποία θα βοηθήσει το άτομο να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις προκειμένου να διαχειριστεί αποτελεσματικά την επαγγελματική του σταδιοδρομία.
 • Η καταγραφή ενός ολοκληρωμένου εξατομικευμένου σχεδίου δράσης, όπου θα βοηθήσει τα άτομα στη διαχείριση ή τον επανασχεδιασμό της καριέρας τους. 

Το Ατομικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Καριέρας απευθύνεται:

 • Σε απόφοιτους πανεπιστημιακών ή Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι επιθυμούν να σχεδιάσουν το πλάνο δράσης τους, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
 • Σε εργαζόμενους, οι οποίοι θέλουν να επανασχεδιάσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αναγνωρίζοντας τις ατομικές τους δεξιότητες.
 • Σε ανέργους που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.
 • Σε ιδιώτες, οι οποίοι επιθυμούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους, τα ενδιαφέροντα τους, τις επαγγελματικές τους αξίες αλλά και τις ικανότητές τους, προκειμένου να τοποθετήσουν τον εαυτό τους στο κατάλληλο για αυτούς επαγγελματικό περιβάλλον.

Στο Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται:

 • Αξιολόγηση Βιογραφικού Σημειώματος
 • Το τεστ Προσωπικότητας, Profiler
 • Το τεστ Ενδιαφερόντων, Horizon
 • Το τεστ Εργασιακών Αξιών και Κινήτρων
 • Τα τεστ Ικανοτήτων, Verbal, Numerical και Abstract Reasoning 
 • Καταγεγραμμένο πλάνο ενεργειών με τις Εναλλακτικές Καριέρες

Το Ατομικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Καριέρας πραγματοποιείται στα γραφεία μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Καλαμάτα και μέσω τηλεδιάσκεψης για όσους δεν μπορούν να παραβρεθούν στα γραφεία μας.

Τηλ. Επικοινωνίας για ραντεβού: 210.67.78.777, 2310868478