Η εκδήλωση «Στοχοθεσία-Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου» απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου, λυκείου, καθώς επίσης σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Στόχος της εκδήλωσης είναι να βοηθήσει τους μαθητές να καταλάβουν πώς να θέτουν τους στόχους τους και πώς να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χρόνο τους. 'Εχει την μορφή τρίωρου σεμιναρίου και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

Θεματικές ενότητες της εκδήλωσης


Στοχοθεσία:

 • Καθορισμός στόχων.
 • Θετική αντιμετώπιση καταστάσεων.
 • Παρακολούθηση και ανάλυση ανθρώπων – προτύπων.
 • Τεχνικές απόδοσης υπό πίεση.
 • Κατάρτιση πλάνου εργασίας.

 

Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου:

 • Καταγραφή υποχρεώσεων εβδομάδας / μήνα.
 • Ιεράρχηση υποχρεώσεων (πίνακας προτεραιοτήτων).
 • Σχεδιασμός εβδομαδιαίου προγράμματος.
 • Ενέργειες που μας αποσπούν χρόνο.
 • Τρόποι εξοικονόμησης χρόνου διαβάσματος.
 • Παράλληλα προγράμματα (σχολείο – φροντιστήριο).

 

Χαρακτηριστικά

Η εκδήλωση έχει τη μορφή 2ωρου σεμιναρίου και καθ’ όλη τη διάρκεια της, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις στους εισηγητές.