Λόγω έκτακτων συνθηκών εξαιτίας του κορονοϊού και για την ασφάλεια όλων μας, στην Orientum συστήνουμε ανεπιφύλακτα την τηλεδιάσκεψη για όλες τις ατομικές συμβουλευτικές μας. Καλέστε μας στα 2106778777 & 2310868478 (Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-18.00) για να κλείσετε τώρα το ραντεβού σας!

 

Το Ατομικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Χρόνου αποτελεί μία ιδιαίτερη συμβουλευτική διαδικασία, μέσα από την οποία ο μαθητής μαθαίνει να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο του σε σχέση με τη μελέτη και τις υποχρεώσεις του, να θέτει προτεραιότητες και να υιοθετεί αποτελεσματικές τεχνικές για το διάβασμα του. Σκοπός του προγράμματος είναι η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου του μαθητή και η ανάπτυξη μεθόδων μελέτης που του δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογεί με μετρήσιμα αποτελέσματα το διάβασμά του. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο μαθητής παραθέτει στο σύμβουλο τις βασικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις που αποτελούν την καθημερινότητά του και πραγματοποιεί ασκήσεις σε συγκεκριμένο χρόνο, ούτως ώστε να παρατηρηθούν πιθανές αιτίες που του αποσπούν την προσοχή. Στη συνέχεια, του αναλύεται βήμα – βήμα ο τρόπος με τον οποίο θα θέτει κατά περίπτωση προτεραιότητες, θα οριοθετεί και θα μετρά το χρόνο που χρειάζεται για κάθε υποχρέωσή του έτσι ώστε να μπορεί να δουλεύει και να αποδίδει πιο αποτελεσματικά και με λιγότερη σπατάλη ενέργειας και χρόνου. 

Το ατομικό πρόγραμμα διαχείρισης χρόνου περιλαμβάνει:

•Μία συνάντηση με εξειδικευμένο σύμβουλο διάρκειας δυόμιση ωρών. Στο πρόγραμμα συμμετέχει μόνο ο μαθητής χωρίς την παρουσία των γονέων.

•Συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων (προσωπικότητας, μαθησιακών στυλ)

•Παρακολούθηση της πορείας του μαθητή για 10 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, και  αποστολή στατιστικών αποτελεσμάτων απόδοσης στους γονείς.

Διαδικασία διεξαγωγής:

 

 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

•Να τεθούν προτεραιότητες ανάλογα με τις υποχρεώσεις κάθε μαθητή.

•Να αναλυθούν τρόποι με τους οποίους το διάβασμα γίνεται πιο αποδοτικό.

•Να εντοπιστούν οι πιθανοί λόγοι για τους οποίους αποσπάται η προσοχή του κάθε μαθητή και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές οι οποίοι:

•Έχουν δυσκολία στο να θέσουν προτεραιότητες στις υποχρεώσεις τους.

•Αδυνατούν να διαχειριστούν σωστά το χρόνο τους με αποτέλεσμα να περιορίζεται η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητά τους.

Υπεύθυνη Προγράμματος 

Μουστακαλή Βιολέττα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Pomodoro Certified