Σύμβουλος Σπουδών

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. Εργάστηκε για 10 χρόνια ως καθηγήτρια & υπεύθυνη παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού στον τομέα της εξ αποστάσεως φροντιστηριακής εκπαίδευσης (e-learning). Είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας ηλεκτρονικών και έντυπων σχολικών βοηθημάτων για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Σήμερα εργάζεται στην Orientum ως Σύμβουλος σπουδών έχοντας εκπαιδευτεί μέσα από μια σειρά σεμιναρίων και ατομικών εποπτειών της Εταιρείας στην χρήση και ερμηνεία των ψυχομετρικών εργαλείων καθώς και στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Ασχολείται με την συγγραφή της ηλεκτρονικής έκδοσης του βιβλίου «Πάμε Πανεπιστήμιο».