Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, M.Sc. HRM – Γενική Διευθύντρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Σπούδασε στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Συνέχισε τις σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και Εργατικού Δυναμικού στο Alba Graduate Business School. Εργάστηκε από το 2007 μέχρι το 2009 ως Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Reckitt Benckiser Hellas. Ξεκίνησε να εργάζεται στην Orientum το 2009 ως σύμβουλος σταδιοδρομίας κι έχει εκπαιδευτεί μέσα από μια σειρά σεμιναρίων και ατομικών εποπτειών της Orientum πάνω στην χρήση κι ερμηνεία των ψυχομετρικών εργαλείων Horizon και Profiler καθώς και στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Από το 2009 έχει αναλάβει την επιμέλεια έκδοσης του βιβλίου «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» και είναι υπεύθυνη διαχείρισης των εκδηλώσεων και των σεμιναρίων τις Orientum. Παράλληλα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και διαχείριση των project που αναλαμβάνει η εταιρεία. Επίσης, είναι η υπεύθυνη του τμήματος για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Τέλος, είναι πιστοποιημένη σύμβουλος και εισηγήτρια σεμιναρίων επαγγελματικού προσανατολισμού για προγράμματα μέσω ΛΑΕΚ.