Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, M.Sc. - Υπεύθυνος Διοίκησης - Συνιδρυτής

Γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1977 και μεγάλωσε στην Μεσσήνη Μεσσηνίας. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Ρόδο από το 1995 μέχρι το 2000. Στη συνέχεια παρακολούθησε το μεταπτυχιακό με τίτλο «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» στη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. και αποφοίτησε τον Ιούνιο του 2003. Τον Νοέμβριο του 2002 ανέλαβε την οργάνωση των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού των Αρσακείων σχολείων Αθηνών και παρέμεινε στην Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού μέχρι τον Ιούνιο του 2004. Τον Σεπτέμβριο του 2004 ίδρυσε την Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας, μαζί με τον Σπύρο Μιχαλούλη. 

Από το 2006 και έπειτα, συγγράφει μαζί με την ερευνητική του ομάδα, το βιβλίο «ΠΑΜΕ.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», που εκδίδεται κάθε χρόνο. Επίσης, πραγματοποιεί σειρά ομιλιών σε μαθητές και γονείς κάθε χρόνο, σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, την επιλογή σπουδών και την αγορά εργασίας. Είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού της Orientum και επιβλέπει την κατασκευή και προσαρμογή των ψυχομετρικών εργαλείων που κατασκευάζει η εταιρεία, σε συνεργασία με τους εκάστοτε επιστημονικούς υπευθύνους των τεστ. Ανά διαστήματα, σχεδιάζει και επιβλέπει την υλοποίηση διαφόρων project που υλοποιεί η εταιρεία του, σε συνεργασία με εταιρείες ή άλλους οργανισμούς, σε θέματα σχετικά με δεξιότητες στην αγορά εργασίας, με επιλογή προσωπικού, με ανάπτυξη τεχνικών εκπαίδευσης και βελτίωσης εργατικού δυναμικού, με επιλογή προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών, με έρευνες κ.α. Τέλος, στην καθημερινότητά του ασχολείται με την διοίκηση της εταιρείας. 

Είναι μέλος στον Σύλλογο Ελλήνων Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Σ.Ε.Π.) και στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.) και τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από τη συγγραφή βιβλίων, την ψυχομετρία, τον σχεδιασμό ερευνών και την ανάλυση δεδομένων. 

 

Linkedin: 
gr.linkedin.com/pub/nikos-pavlakos/13/859/170