Σύμβουλος Σπουδών

Σπούδασε στο Τμήμα Μαθηματικών του Ε.Κ.Π.Α. και συνέχισε με Μεταπτυχιακές σπουδές στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στο ίδιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Εργάστηκε για 15 χρόνια ως καθηγήτρια στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, διδάσκοντας Μαθηματικά σε μαθητές Λυκείου, σε φοιτητές αλλά και σε ενήλικες. Παράλληλα ασχολήθηκε με την επιμέλεια Σχολικών Βοηθημάτων.

Ξεκίνησε να εργάζεται στην Orientum ως σύμβουλος σπουδών κι έχει εκπαιδευτεί μέσα από μια σειρά σεμιναρίων και ατομικών εποπτειών της Orientum πάνω στην χρήση κι ερμηνεία των ψυχομετρικών εργαλείων Horizon και Profiler καθώς και στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.