Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης

Έχει κάνει σπουδές στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Ρόδο. Είναι γνώστης της Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας. Έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στον τομέα της λιανικής πώλησης και του Customer Service καθώς επίσης και ως Real Estate Agent. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για την σωστή εξυπηρέτηση και προώθηση υπηρεσιών καθώς επίσης και σεμινάρια διαχείρισης χρόνου.