Υπεύθυνη Διαχείρισης Λογιστηρίου

Σπούδασε στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ, στη Πάτρα από το 2007 μέχρι το 2012 με τομέα ειδίκευσης το Marketing. Στη συνέχεια πραγματοποίησε την Πρακτική της Άσκηση στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδας. Από το 2014 έως το 2016 εργάστηκε ως υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών σε κατάστημα λιανικής πώλησης. Από το 2016 εργάστηκε μέσω του TALENT ACADEMY στα LEROY MERLIN. Από το 2017 έως σήμερα εργάζεται στην Orientum ως υπεύθυνη διαχείρισης λογιστηρίου.

Linkedin: 
www.linkedin.com/in/georgia-tsimpouri-a90692133/