Σύμβουλος Σπουδών– Εξωτερικός Συνεργάτης

Σπούδασε στο τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη Γλωσσολογία. Συνεχίζει τις σπουδές της σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο ΕΑΠ στις "Επιστήμες της Αγωγής", με ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Από το 2005 εργάζεται ως εκπαιδευτικός στην ιδιωτική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα έχει συμμετάσχει σε προγράμματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σε Λύκεια του Νομού Αττικής. 

Ξεκίνησε να συνεργάζεται με την Orientum το 2013 ως σύμβουλος σπουδών κι έχει εκπαιδευτεί μέσα από μια σειρά σεμιναρίων και ατομικών εποπτειών της Orientum πάνω στην χρήση κι ερμηνεία των ψυχομετρικών εργαλείων Horizon και Profiler καθώς και στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Επιπλέον, συμμετέχει στη συγγραφή του οδηγού σπουδών «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» και πραγματοποιεί ατομικά ραντεβού συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές.