Σύμβουλος Σπουδών - Content, Project Manager

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα και στην Νορβηγία. Σήμερα εργάζεται στην Orientum ως Υπεύθυνη Οργάνωσης Ατομικών Προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Καριέρας. Έχει εκπαιδευτεί μέσα από μια σειρά σεμιναρίων και ατομικών εποπτειών της Εταιρείας στην χρήση και ερμηνεία των ψυχομετρικών εργαλείων καθώς και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Ασχολείται, επίσης, με συνεδρίες σταδιοδρομίας επαγγελματικού προσανατολισμού.